Event Alo Yoga

به مناسبت روز جهانی زن برند Alo yoga اسپانسر من شدن تا ایونتی رو به نام Girl power برگزار کنم.
Girl power یعنی قدرت زنان چیزی که ما زنان همه جای دنیا برای رسیدن بهش خیلی تلاش کردیم و من یک زن ایرانی نماینده زنان قوی کشورم شدم و این ایونت و برگزار کردم.
تو این ایونت دور هم جمع شدیم تا درباره این موضوع جهانی صحبت کنیم و کنار هم مدیتیشن کنیم
این ایونت در تاریخ ۱۲ مارچ ۲۰۲۳ برگزار شد.

 

Related projects