ریتریت یوگا در هرمز

هدف این ریتریت این بود که ۵ روز از زندگی پر مشغله شهری که هزار جور اتفاق رنگ و وارنگ توش می افته دور بشیم و فقط برای خودمون باشیم فارغ از ادما و اتفاقای جور واجور زندگی.
تا بر گردیم به طبیعت ،جایی که ازش اومدیم
و چه جایی قشنگ تر از جزیره هرمز.
طلوع و غروب افتاب و کنار دریا میدیدم.
روزی ۲ بار یوگا و مدیتیشن میکردیم غذای تازه و سالم میخوردیم و
هر روز تو دل این جزیره جادویی به کشف یک بخش جدی از طبیعت میپرداختیم از غار نودی گرفته تا شنا تو دریای زیبای جنوب.
۶ ادم های قریبه ولی با هدف و دل مشترک کنار هم جمع شدن تا خودشون رو بیشتر بشناسن.
و من تو این مسیر با یوگا و مدیتیشن همراهیشون کردم.